Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

I-01-02

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Mozes Veksler

Moses Wechsler

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva
čovek vere bogobojažljiv ceo svoj život
poštovani  Moše Veksler
sin poštovanog Šmuela, koji je umro sede kose u dubokoj starosti, sahranjen kao poštovan čovek 12. nisan 5658.
Neka njegova duša bude besmrtna

(Prevedeno sa hebrejskog)

Ovde počiva
Mozes Veksler
umro u 84. godini svoga
života, 4. aprila 1898.
duboko ožaljen od njegove
dece

(Prevedeno sa nemačkog)

Here lies
a man of faith God-fearing throughout his life the hon. Moses Wechsler
son of hon. Samuel who died gray-haired in his advanced years, buried as a man of good repute 12. Nisan 5658.
May his soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Here lies
Moses Wechsler
died on 4. April 1898.
in the 84. year of his life
deeply mourned by his
children

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)
Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-