UVOD

Jevrejska opština Zemun vam ovom multimedijalnom prezentacijom o Jevrejskom groblju u Zemunu predstavlja svoje kulturno-istorijsko nasleđe staro 269 godina. Preko ovog CD imaćete priliku da spoznate sve ono što je ova zajednica nekada bila, ono što je od nje ostalo posle Holokausta i ono šta danas predstavlja u okvirima grada Zemuna i Srbije.

Mnogi od vas će verovatno posle gledanja i čitanja ove prezentacije naše zajednice poželeti da nas posete. Najbolji način da vam to omogućimo bio je da se uključimo u realizaciju programa pod nazivom EVROPSKI PUT JEVREJSKOG NASLEĐA. Tri organizacije koje su osmislile ovaj program, B'nai B'rith Europe, the European Council of Jewish Communities and the Spanish Routes of Jewish Heritage (Red de Juderias de Espana), ponudili su ga svim jevrejskim zajednicama u Evropi. Osnovne zamisli projekta su na liniji našeg današnjeg delovanja.

Evropski Putevi Jevrejskog Nasleđa

Stalnim podsećanjem  na tamnu stranu evropskih odnosa spram jevrejskog naroda u prošlosti stiče se utisak da je jedino takav odnos i postojao između evropskog kontinenta i Jevreja. Bez namere da se i u najmanjoj meri umanji značaj strahota Šoa nad Jevrejskim narodom ovaj hronološki podsetnik (itinerar) na nasleđe Jevreja daje mogućnost da se prikaže bogat doprinos Jevrejstva Evropi. Iza ideje da se izradi jedan hronološki taksativni prikaz stoji namera da se prihvati jedan pozitivniji pristup kontinuiteta istorije Jevreja u Evropi kao i evropskoj istoriji jevrejskog naroda. 

Evropski Putevi Jevrejskog Nasleđa će između ostalog i ukazati na razne objekte (sinagoge i groblja, mikve (ritualna kupatila) – koje su nam u nasleđe ostavile jevrejske zajednice koje su živele širom Evrope. Samim svojom pristupom neminovno će se pozabaviti i širim pitanjima Judaizma, jevrejske kulture i jevrejske tradicije. Na taj način će Evropski Putevi Jevrejskog Nasleđa istaći jevrejske lokalitete i učiniti da postanu daleko uočljiviji. Istovremeno će doprineti da običaji i kultovi Judaizma postanu daleko zapaženiji, transparentni i pristupačni za građane Evrope. Ovi putevi su deo jednog sveobuhvatnog istraživanja na temu kulturne različitosti, i još određenije u priznavanju „onog Drugog“.

Ovaj projekt se uključuje i u proces edukacije u pogledu građanske tolerancije. Tačno je da je znanje siguran korak ka prihvatanju i ljubavi. S druge strane nepoznavanje vere, običaja i načina života drugih građana uvek vodi ka strahu i netoleranciji. Stoga je otkrivanje elemenata jevrejske kulture jednoj široj publici jedan dalekosežan interkulturalan edukativni proces. Njime se otkriva raznolikost ljudskog roda, bogatstvo običaja manjina. Prema mišljenju filozofa Lévi-Strauss otkriće da postoje različitosti predstavlja otkriće o postojanju veza između ljudi; one nisu prepreka za njihove odnose.

Postoji uvreženo mišljenje da religija često razdvaja ljude. Istoričari nas neprestano podsećaju na veliki uticaj i značaj koji su širom Evrope imali ratovi vođeni u ime religije. Ovim itinerarom Jevrejstva teži se da se predstavi jedan drugi pristup i da se akcenat stavi na federalni faktor Judaizma kao i na jedinstvo jevrejskog naroda na prostorima Evrope kroz istoriju. Njime se pruža mogućnost da se otkriju nebrojene strane evropskog identiteta kao i Judaizma i jevrejskog naroda. Ovim itinerarom se otvara jedan kulturno povezani pan evropski prostor u kome će građani Evrope moći da otkriju svu raznolikost i vrednost jevrejskog nasleđa širom evropskog kontinenta.

Namera ovog itinerara je da putem vizuelnog doživljaja takozvanih “zgrada ili ostataka“ podcrta evropski multikulturalizam gde je i suživot sa jevrejskim narodom imao svoj doprinos. Treba naglasiti da je suživot, koji u sebi nosi razmenu iskustava i uticaja na način života jedan dvosmerni proces. I samo jevrejsko nasleđe postaje istorijski dokaz da su Jevreji bili izloženi i pod uticajem društvenih sredina u kojima su živeli (na pr. arhitektura sinagoga, upotreba jezika kao što su jidiš, ladino...). Evropski Putevi Jevrejskog Nasleđa će ukazati na nasleđe koje su Jevreji ostavili u mnogim regionima Evrope tokom istorije.

Namera Evropskih Puteva Jevrejskog Nasleđa je da u Evropljanima probude svest o kulturnom bogatstvu koje su Jevreji pronosili širom Evrope tokom njihovog boravka u velikom broju različitih evropskih regiona. Njime se dalje želi sačuvati i istaći značaj jevrejskih lokaliteta razvejanih širom Evrope  kao dela evropskog kulturnog nasleđa. I konačno, namera je i da se promoviše turistički potencijal ovih lokaliteta.

Promocija itinerara Jevrejskog nasleđa nije samo promocija nasleđa jevrejskog naroda već to predstavlja i zaostavštinu Evropljana koji su po religiji bili Jevreji. Na taj način on postaje promocija jednog šireg koncepta veoma važnog dela Evropskog nasleđa. Tokom vekova Jevreji su u velikoj meri bili zadojeni kulturama i sredinama u kojima su živeli. Nasuprot tome njihova tradicija i religija su u određenoj meri uticali na njihov način života baš kao i na evropsko društvo.

Putevi Jevrejskog Nasleđa neće samo omogućiti posetiocima da otkriju istoriju jevrejskog naroda već će im omogućiti da bolje upoznaju i svoju lokalnu i nacionalnu istoriju. I istina je, jevrejske zajednice su postojale i postoje širom Evrope. Od Dablina pa do Ankare i od Helsinkija do Malte ove zajednice su delile sudbinu lokalnog  stanovništva regiona ili zemlje. Zajedno sa tim stanovništvom su delili patnje ratova i radosti pobede svojih nacija. Zajedno su stvarali svoje vrednosti, način života i zajedničko nasleđe, odnosno našu Evropu.

Jevrejski narod baš kao i svi drugi građani Evrope imao je ulogu u izgradnji Evrope. Na svoj način Jevreji su doprineli evropskom idealu. Njihovo iskustvo kao i iskustvo drugih odigralo je važnu ulogu u izgradnji jedne Evrope koja obiluje vrednostima i idejama slobodarstva, prava i dužnosti.

Pogledajte dokumentarni film o Jevrejskom groblju u Zemunu
(kliknite na ikonu ispod)