IZVODI IZ PROGRAMA RADA ZA 2006. GODINU

Verski praznici, Tubišvat, Purim, Pesah, Roš Hašana i Hanuka, su i sledeće godine centralna mesta naših okupljanja i njima posvećujemo posebnu pažnju.

... Proslave naših verskih praznika ćemo organizovati uz verske obrede ali i zabavni deo.                                                                                                                                                                       

... Ove godine smo planirali da organizujemo pet predavanja sa jevrejskom tematikom. Prva tema predviđenih predavanja je "Jevreji nobelovci", a kao organizatora predavanja smo predvideli Simhu Kabiljo, druga tema je vezana za istoriju i odnosila bi se na stvaranje države Izrael, predavač Žarko Polak. Treća tema predavanja bi se odnosila na aktuelni trenutak  Izraela a posebno o budućnosti  kibuca, predavač Aleksandar Mošić. Četvrta tema bi bila Internet kao nezaobilazni faktor u komunikaciji savremenog društva sa osvrtom na mogućnost povezivanja sa jevrejskim zajednicama širom sveta, predavanje će organizovati omladinska sekcija JOZ. Peta tema bi bila postavka sajta JOZ i kako osavremeniti i poboljšati sadržaj i izgled sajta. Predavanja bi se održavala od februara do jula.

Kao veliki poduhvat, nameravamo da uradimo multimedijalni CD sa svim podacima vezanim za naše groblje, koje ćemo ponuditi turističkim organizacijama u našem gradu u cilju ispunjavanja uslova da se ono nađe na putu jevrejske kulturne baštine u Evropi.

Drugi smer aktivnosti kulturne sekcije je organizovanje književnih večeri i to: Jedno veče je predviđeno za promociju časopisa PISMO, Raše Livade. Drugo veče je predviđeno za promociju svih dosadašnjih izdanja našeg rabina Isaka Asiela. Tokom godine ćemo sasvim sigurno organizovati još dva do tri susreta sa našim piscima i to u zavisnosti od prilika koje nam se budu ukazivale. Sve književne večeri će biti organizovane u prostorijama naše Opštine.

Tokom 2006. godine ćemo postaviti izložbu izabranih radova naše vajarske sekcije, uz posebnu promociju na našem sajtu. Postavka na sajtu je zamišljena kao prodajna i posetici sajta će moći da otkupe ponuđene radove.

Planiramo i da postavimo veliku retrospektivnu izložbu fotografija koje smo napravili na našim proslavama i druženjima tokom poslednjih šest godina.

Posebnu pažnju ćemo obratiti na obeležavanje dana evropske kulture Jevreja, a program ćemo osmisliti po dobijanju uputstva u kom smeru će 2006 godine biti obeležavan, taj sada, već tradicionalni dan, odnosno nedelja.

... Tradicionalno obeležavamo dva važna datuma u novijoj istoriji. Jom Ašoa, dan Holokausta i 27 jul, dan kada su 1942. oterani svi Jevreji Zemuna i okoline u Jasenovac i Staru Gradišku.

... Na polju izdavačke delatnosti planiramo da 2006. godine prevedemo knjigu Danila Fogela ''Jevrejska Zajednica u Zemunu 1739-1945" na engleski jezik i da je potom i odštampamo.