IZVODI IZ PREDSEDNIČKOG PLANA ZA PERIOD 2006 -  2009.

Poštovani prijatelji, članovi JOZ,

prihvatajući predlog Izvršnog odbora JOZ da me predloži za kandidata za predsednika naše opštine čast mi je da mogu izneti pred vas moj program rada u narednih tri godine, koliko je predviđeno trajanje mandata izabranog predsednika JOZ.

Nesumnjivo da će program koji ću prezentirati biti nastavak, kako ja vidim, uspešnog i vrednog pažnje angažovanja koje sam tokom proteklih šest godina uložio u dobrobiti naše zajednice. Osnovni pravci moga delovanja i u narednom periodu neće se bitno menjati. Borba protiv asimilacije, povratak veri i međunacionalna tolerancija, biće i nadelje kamen temeljac moga delovanja. Borba za vraćanje Sinagoge u naše ruke je takođe nešto, što mnogi nazivaju snom, a ja realnošću bez koje nam nema budućnosti kao verskoj zajednici. Zato ću i nadalje ulagati sve svoje snage da se Sinagoga vrati Jevrejskoj opštini Zemun, bilo da se otkupi, bilo da se donošenjem zakona o povraćaju imovine verskim zajednicama nađe dogovor sa Državom i zamenimo nacionalizovana vlasništva za Sinagogu...

... Tokom svih godina koje nam predstoje nastaviću da podržavam nesmanjenom energijom obeležavanje svih važnijih praznika, trudiću se da se stvori svest o potrebi obeležavanja svih važnijih datuma iz istorije naše zajednice, 27. jul 1942., dan kojim se obeležava teranje Jevreja iz Zemuna u logore, Dan Holokausta, Jom Hašoa ...

... Socijalna delatnost će mi takođe biti jedan od prioriteta, pogotovu zbog činjenice da smo mi u proseku stara opština. Moramo naći izvore iz kojih ćemo samostalno pomagati našim ugroženim članovima. Velika odgovornost za uspešan rad naravno leži i na članovima Socijalne komisije...

... Rad na polju kulture je svakako nešto što čini kamen temeljac našeg duhovnog bića. Bez kulture nema napretka i zato sam se uvek trudio da naši programi budu dobro osmišljeni i zanimljivi svim generacijama. Takvu politiku ću i nadalje pordžavati i nadam se da će novo rukovodstvo Komisije za kulturu naći snage da ponudi zanimljiv i edukativan program.

... Sa svoje strane ću se truditi da naše jedino glasilo, naš sajt, naš prozor u svet, naš način da se predstavimo komšijama, ljudima druge vere, našim prijateljima i neprijateljima, bude naše oružije mira, ljubavi i tolerancije, naša mogućnost da gradimo mostove a ne da ih rušimo. Naš sajt će imati i ima veoma važnu ulogu u savremenoj komunikaciji.

... Na kraju bih želeo da istaknem neophodnost saradnje sa Ministarstvom vera Republike Srbije, sa lokalnim vlastima i naravno sa gradskom vlašću. Mi moramo biti svesni činjenice da smo deo ovoga društva i da samo uklopljenu u sve njegove tokove možemo opstati. Sasvim je legitimno da se za pomoć obraćamo svima koji nam mogu u bilo kom smislu pružiti ruku podrške. Imali smo veoma dobru, istina deklarativnu saradnju sa prošlom opštinskom vlašću, za sada imamo istu takvu i sa sadašnjom, da li će ova biti bolja od prethodne na kraju krajeva nije ni bitno, za nas je važno da svaka nova vlast zna da smo mi tu prisutni sa našim potrebama i zahtevima za normalan rad i zivot u Zemunu bez straha od represija i napada na našu zajednicu.

... Nastaviću da podržavam sve akcije koje dolaze i od svih ostalih jevrejskih opština. To se prvenstveno odnosi na susrete kao što su Šolet u Novom Sadu ili Makabijada u Zrenjaninu i najnoviji u Subotici.