ZÁRÓNYILATKOZAT

1. A Konferencia megállapítja, hogy 2008. május hó 30. és 31. napjain Hódmezővásárhelyen a regionális zsidó hitközségek és zsidó közösségek nemzetközi találkozója rendkívül hasznos és eredményes volt.

2. A konferencián részt vettek az EX JUGOSZLÁVIA volt tagköztársaságainak zsidó hitközösségei, a román és magyar zsidó hitközségek.

A konferencia elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az elkövetkező 1 éven belül kibővítse a résztvevő zsidó hitközségek  és zsidó közösségek körét Albánia, Görögország és Bulgária területére is, és bővítse a régiós együttműködés területi határait.

3. A tanácskozás kiemelt kérdésként tárgyalta a kis zsidó hitközségek szerepének fontosságát az asszimiláció megakadályozásában és fennmaradásuk és eredményes tevékenységük biztosításában.

4. A konferencia mindent megtesz annak érdekében – szervezési, erkölcsi és anyagi támogatást nyújtva, – hogy ezen kis zsidó hitközségek és zsidó közösségek fenntartsák életképességüket és a jövőben erősítsék aktivitásukat.

5. A Konferencia elhatározta, hogy Konzultatív Bizottságot hoz létre a fenti feladatok végrehajtásának megszervezése érdekében. A Bizottság szoros kapcsolatokra törekszik hasonló regionális szervekkel és az izraeli szervezetekkel.

Minden megtesz annak érdekében, hogy ajánlásait és javaslatait a hivatalos állami szervek figyelembe vegyék.

6. A Konferencia megállapította, hogy erősödik úgy a régióban, mint a világ más részein az antiszemitizmus és új és új formákban nyilvánul meg (Izrael ellenség, antijudaizmus, Amerika ellenség) és a Konzultatív Bizottság különösen fontos feladata lesz ennek figyelemmel kísérése, és kérlelhetetlen harcot hirdetni ezen jelenségekkel szemben.

Ennek keretében szemináriumokat szervez, részt vesz úgy hitközségi keretekben, mint a nagyobb nyilvánosság előtt informáló vitákban. Tevékenységéhez igénybe kívánja venni a sajtó segítségét és a nyilvánosság erejét.

Feladata a zsidóság és Izrael Állama valós, igazi arculatának bemutatása.

7. A Konzultatív Bizottságnak ösztönöznie kell a kiterjesztett régió zsidó hitközségei és zsidó közösségei közötti információs cserét, tiszteletben kell tartani az adott helyi közösségek tradícióit, magas szintre kell emelnie a kapcsolatok formáit, melyek a globális stratégia kidolgozásának eszközei.

8. Külön fontosságot tulajdonít a konferencia az izraeli állam és a diaszpóra gyümölcsöző kapcsolatának.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2008. évi május hó 31. napján.

Szabadkai Zsidó Közösség,

Zombori Zsidó Közösség,

Eszéki Zsidó Közösség,

Banjalukai Zsidó Közösség,

Macedón Zsidó Közösség,

Prizreni Zsidó Közösség,

Aradi Zsidó Közösség,

Zimonyi Zsidó Közösség,

Szegedi Zsidó Hitközség,

Szolnoki Zsidó Hitközség

Kiskunhalasi Zsidó Hitközség,

Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség

Alulírott zsidó közösségek és hitközségek felhatalmazzuk jelen zárónyilatkozat aláírására:

Dr. Szabados Róbert, elnök és Dr. Erdélyi Miklós elnök urakat.

A Konzultatív Bizottság tagjai:

1. dr. Feldmajer Péter, MAZSIHISZ, elnök

2. Aleksandar Nećak, Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetsége, elnök

3. dr. Emil Vlajki, Zsidó Közösség Banjaluka

4. dr. Erdélyi Miklós, Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség

5. Szabados Róbert, Szabadkai Zsidó Közösség

6. Schlesinger Ioner, Aradi Zsidó Közösség