KOMEMORACIJE
ISPRED SPOMENIKA ŽRTVAMA FAŠIZMA (kliknite na sliku da je uvećate)
Komemoracija prilikom otkrivanja spomenika 1957.g. (crno-bele slike) i poslednja komemoracija kod ovog spomenika 2006.g.
ISPRED SPOMENIKA ŽRTVAMA HOLOKAUSTA (kliknite na sliku da je uvećate)

1968

1972

1974

1974

1974

1975

1975

1976

1976

1978

1979

1979

1980

1980

1982

1984

1985

1985

1987

1987

1991

1998

2001

2002

2004

2005

2005

2006

2006

2007