Grobno mesto
(parcela-red-broj)
Grave position
(parcel-raw-number)
Kamenorezac /
Stonemason:

-

II-09-03

(Kliknite na sliku da je uvećate / click on image to enlarge)
Imena sahranjenih: Names of buried:

Rifka Cinti Darsa

Rifka Cinti Darsa

Natpis na spomeniku (prednja strana):
Epitaph (front side of the gravestone):

Ovde počiva  ... vama koji prolazite ovim putem jadikujte ... poštovana gospođa Rivka Gintil žena Icaka Mošea Darse umrla 11. Adara I 5673. (18. februar 1913.)

Neka njena duša bude besmrtna

(Prevedeno sa hebrejskog)

Rifka Cinti Darsa

(prevedeno s nemačkog)

Here lies … you who pass down this lane lament … the honorable mistress Rivka Gintil wife to Jichak Moses Darsa, died 11. Adar I 5673.

May her soul be bound up in the bond of eternal life

(Translated into English from Serbian translation of original Hebrew texts)

Rifka Cinti Darsa

(Translated into English from Serbian translation of original German texts)

Natpis na spomeniku (stražnja strana):
Epitaph (back side of the gravestone):

-

-

Dodatne informacije o porodici Additional info about the family
-
-