JEVREJSKI SIMBOLI NA NADGROBNIM PLOČAMA

Blagosiljanje rukama: Ruke u položaju blagoslova je simbol Kohena članova svešteničke porodice plemena Levi. Simbolom se označava da je preminuli potomak bio kohein (Kohen); ruke su postavljane u ovaj položaj određenim danima da bi kohanim blagosiljali skup vernika. Kohein je potomak Arona i starovekovne svešteničke klase zadužen za izvođenje određenih obreda u Hramu. Ovaj simbol na grobu ne podrazumeva da je pokojnik bio Rabin.

Kruna: Kruna je znak ponovnog uspostavljenja kraljevine Judah. Postoje tri bitne krune keter malchut – Kruna kraljeva; keter Torah – Kruna Tore i keter kehunah – Kruna Svestenstva.

Jelen: Jelen je asocijacija na jevrejska imena takvog značenja. Jelen je simbol plemena Naphtali.

Lav: Lav je simbol plemena Judah. Određena jevrejska imena vezana su za lava, tako da se može tumačiti kao asocijacija na ime pokojnika.

Magen David, Davidova zvezda: Šestokraka zvezda je najprepoznatljiviji jevrejski simbol. Magen David u prevodu znači „Davidov štit“. Davidova zvezda je veoma čest nadgrobni simbol za muškarca.

Menora: Obično se odnosi na devetokraki svećnjak sa držacima za Hanuka sveće, ali može da bude i sedmokraki svećnjak koji se koristi u Hramu. Devetokraka Menora se blisko vezuje za Hanuku i predstavlja čudo ulja – u Hramu je jednodnevna količina ulja za lampu trajala devet dana. Svečnjak ili sveća je čest nadgrobni simbol za ženu.

Kutija sa darovima: Kutija sa darovima predstavlja milosrdnost pokojnika a može da asocira i na njegovo zvanje blagajnika.

Svitak Tore: „Tora“ znači „učenje“. Tora su učenja Gospoda upućena Jevrejskom narodu. To je prvo petoknjižje Jevrejske Biblije (kod Hrišćana poznati pod imenom Stari Zavet), knjiga Postanja, Izlazak, Levitska, Brojevi i Ponovljeni zakoni. Pisane su na pergamentu na svicima i čitane u Hramu. Kao simbol na nadgrobnoj ploči Tora je predstavljena svitkom.

Deset zapovesti: Deset zapovesti (Knjiga Izlaska 20:1-17) se na nadgrobnoj ploči predstavljaju kao dve ploče.

Krčag za vodu i posuda za umivanje: Krčag za vodu i posuda za umivanje je simbol Levita, članova svešteničkog plemena Levi. Oni tokom bogosluženja u Sinagogi imaju određene privilegije; jedna od njih je i pranje ruku sveštenika pre početka službe.