FLORA
Dendoflora Jevrejskog groblja obrađena je od strane Dragice Miladinović, studenta Šumarskog fakulteta u Beogradu kao deo diplomskog rada "Dendoflora Jevrejskog groblja".
Mentor: Prof. dr Rade Cvijetičanin.

Klikom na jednu od slika možete pogledati ovaj vredan rad.